Preskocit navigáciu
VYHLADÁVANIE

Kalendár udalostí

Predchádzajúci mesiac Nasledujúci mesiac
Február 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829   


Vyhlásenie o prístupnosti

Hlavné úlohy


Národné centrum vojenskej dopravy OS SR Bratislava (NCVD Bratislava) je výkonným prvkom ŠbPO GŠ OS SR predovšetkým pre:
-          komplexné dopravné zabezpečenie jednotiek ozbrojených síl SR mimo územia SR,
-          komplexné dopravné zabezpečenie jednotiek ozbrojených síl SR na vlastnom území,
-          zabezpečenie prepravy ozbrojených síl iných štátov po území SR,
-          zabezpečenie plánovania nasadenia jednotiek ozbrojených síl SR,
-          riešenie úloh dopravnej infraštruktúry na pozemných komunikáciách.

ODBOR MEDZINÁRODNÝCH PRESUNOV A PREPRAVY

DEP1

 Oddelenie medzinárodných presunov a prepravy / OMPP

Medzi hlavné úlohy oddelenia patrí predovšetkým plánovanie, koordinácia a komplexné zabezpečenie medzinárodných presunov a prepravy jednotiek ozbrojených síl SR do operácií mimo územia SR, z operácií späť na územie SR a medzinárodné presuny a prepravy na a z medzinárodných vojenských cvičení.Nemenej dôležitou úlohou OMPP je koordinácia medzinárodných presunov a prepráv s využitím medzinárodných vojenských projektov. V oblasti zabezpečenia interoperability s jednotkami členských krajín NATO a EÚ pri operáciách medzinárodného krízového manažmentu prideľuje medzinárodný kód vlastníka kontajnerov (B.I.C.) kontajnerov ozbrojených síl SR (ASRU) a vedie prehľad o ich stave a rozmiestnení, predovšetkým v operáciách mimo územia SR.

DEP3

Oddelenie plánovania a colného výkonu / OPCV 

Medzi hlavné úlohy oddelenia patrí predovšetkým plánovanie, koordinácia a komplexné zabezpečenie strategickej prepravy deklarovaných jednotiek ozbrojených síl SR predurčených pre sily rýchlej reakcie NATO – NRF a EÚ – BG do operácií medzinárodného krízového manažmentu.Pri zabezpečovaní vyššie uvedených medzinárodných presunov a prepráv zastupuje MO SR pri colnom konaní  pri dovoze, vývoze a tranzite výzbroje, techniky a materiálu ozbrojených síl SR, pôsobiacich v operáciách NATO, EÚ a OSN alebo vyslaných na vojenské cvičenia mimo územia Slovenskej republiky na podklade tlačiva FORM 302.Zároveň zastupuje Ministerstva obrany Slovenskej republiky pri licenčnom a colnom konaní a podávaní colných vyhlásení za MO SR pri vývoze materiálu určeného pre humanitárnu a vojenskú pomoc tretím krajinám na podklade jednotného colného dokladu (JCD, JCDd) ako aj materiálu vojenskej pomoci od krajín NATO. Plánuje a koordinuje využitie strategických leteckých a námorných prepravných kapacít zabezpečených v rámci medzinárodných projektov NATO a EÚ pre vysielanie deklarovaných jednotiek do operácií medzinárodného krízového manažmentu s ohľadom na použitie softvérových nástrojov ADAMS, CORSOM, EVE a AALPS špecifických pre oblasť vojenskej dopravy.

DEP4

Oddelenie dispečerskej služby / ODS 

V spolupráci s krajinami Aliancie (prevažne s ich Národnými centrami dopravy), Diplomatickým protokolom MZVaEZ SR a zložkami MV SR sa podieľa na spracovávaní a udeľovaní tranzitných povolení a povolení na presun pre prepravy ozbrojených síl iných štátov, tranzitujúcich po pozemných komunikáciách na území SR. Spracováva a zasiela zoznam vozidiel ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu Organizácie severoatlantickej zmluvy na účel plnenia služobných povinností v zmysle zákona č. 25/2008 Z. z. správcovi elektronického mýtneho systému (Sky Toll, a. s.). Požaduje a koordinuje zabezpečenie sprievodu Vojenskou políciou MO SR pre nadrozmerné (nadmerné) prepravy, prepravy nebezpečných vecí (ADR a RID) a prepravy senzitívneho vojenského materiálu ozbrojených síl vysielajúceho štátu na území SR. Zároveň zabezpečuje vydávanie tranzitných povolení a povolení na presun pre všetky presuny a prepravy ozbrojených síl SR počas tranzitu (presunu) územím iných štátov v rámci zabezpečenia pôsobenia ozbrojených síl SR mimo územia SR. Vydáva pokyny pre tranzity a presuny útvarov a zariadení rezortu mimo územie SR. Zvoláva a zúčastňuje sa nevyhnutných pracovných rokovaní so správcami komunikácií (NDS, SSC, VÚC...) k plneniu ohlasovacej povinnosti a aktualizácii postupov hlavne k nadrozmerným (nadmerným) prepravám.

ODBOR VNÚTROŠTÁTNYCH PRESUNOV A PREPRAVY

DEP2

Oddelenie vnútroštátnych presunov a prepravy / OVPP

Medzi hlavné úlohy oddelenia patrí predovšetkým plánovanie, koordinácia a komplexné zabezpečenie vnútroštátnych cestných presunov a železničných prepráv. V rámci zabezpečenia nosných úloh prípravy OS SR zabezpečuje OVPP „Výcvik v preprave po železnici“ a pravidelné školenie učiteľov „Vojenskej poriadkovej služby“. V rámci zabezpečenia mierového života OS SR zabezpečuje vyjadrenia k vnútroštátnym cestným prepravám nebezpečných vecí v zmysle dohody ADR a vyjadrenia k cestným presunom nadmernej a nadrozmernej techniky.

DEP5 

Oddelenie dopravnej infraštruktúry / ODI

V oblasti dopravnej infraštruktúry plní úlohy spojené so spracovávaním požiadaviek na výstavbu, modernizáciu, rekonštrukciu cestnej a železničnej infraštruktúry SR v súlade s vojenskými záujmami MO SR. Kontroluje realizáciu plánov vytýčenia UAC, UŽS a plány údržby a kontroly stálych osobitných zariadení na komunikáciách. Vydáva stanoviská za rezort obrany k uzávierkam na pozemných komunikáciách. Koordinuje plán vykonania komisionálnych prehliadok vojenských železničných vlečiek a z odborného hľadiska posudzuje technický stav vojenských železničných vlečiek.

Skočiť na menu


Share